Voorwaarden


Onze huur tijdritfietsen
Onze prijzen
Onze locaties
Reserveren
Algemene Verhuurvoorwaarden

Artikel 1: Betaling
 1. Het huurbedrag wordt bepaald op basis van de op onze website vermelde tarieven. Mocht u een product/service wensen die niet op de website vermeld staat, vraag het ons. Deze mogen geenszins verondersteld worden meegeleverd te worden.
 2. De borg voor onze huurproducten dient voldaan te worden bij het afhalen. De hoogte van de borg geldt per eenheid van een bepaald product en staat vermeld op de diverse productpagina’s.
 3. Wij behouden ons het recht voor om de borg niet of niet geheel terug te betalen als het gehuurde materiaal beschadigd wordt geretourneerd of als het gehuurde materiaal niet tijdig kan worden overgedragen aan ons.
 4. Indien de schade aan het materiaal meer bedraagt dan de borg, brengen wij het resterende in rekening.
 5. Bij diefstal, het totaal verloren gaan of ernstig beschadigen van een product wordt het eigen risico in rekening gebracht, te verreken met een reeds betaalde borg.
 6. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het door welke oorzaak dan ook niet gebruik kunnen maken van de gehuurde producten.


Artikel 2: Huurperiode
 1. De gehuurde producten kunnen enkel op afspraak worden opgehaald en geretourneerd.
 2. De huurperiode is de periode gelegen tussen het ophalen en het inleveren van de gehuurde producten.
 3. Indien de huurperiode wordt overschreden doordat de producten zijn ingeleverd op de in de aanvraag aangegeven dag, loopt de huur door tot het tijdstip van inlevering van de gehuurde producten. De extra huursom wordt bepaald aan de hand van de geldende tarieven.
 4. De huurperiode verlengen is alleen mogelijk na toestemming van ons. Uiteraard wordt de extra periode in rekening gebracht.
 5. Indien de gehuurde goederen worden geretourneerd alvorens de overeengekomen periode beëindigd is, is dat geen grond voor een korting op de overeengekomen huurprijs. en wordt de huurovereenkomst beëindigd.
 6. De gehuurde producten moeten worden geretourneerd op dezelfde locatie als waar deze opgehaald zijn. Retour op een andere locatie is uitsluitend in overleg, en eventueel tegen een te betalen vergoeding, mogelijk. Éénzijdig kan hier door geen van beide partijen van afgeweken worden.
 7. Kosten tijdens de huurperiode zoals reparaties en onderhoud zijn voor rekening van de huurder.


Artikel 3: Gebruik, schade, diefstal, verlies, letsel, risico en aansprakelijkheid
 1. De gehuurde producten moeten worden ingeleverd in de staat waarin de gehuurde producten werden ontvangen. Wij besteden de uiterste zorg dat u een zeer goed, onbeschadigd en goed lopend product in handen krijgt. Bij aanvang van de huurperiode tekent de huurder voor het in voorgenoemde staat ontvangen hebben van het huurproduct. Er kan op deze manier geen discussie ontstaan of de schade al dan niet is ontstaan tijdens de huurperiode. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen en verlies van de gehuurde producten.
 2. De gehuurde producten dienen met uiterste zorg te worden behandeld. Alle voorzorgsmaatregelen dienen genomen te worden om beschadigingen, verlies en/of diefstal te voorkomen. Maar zelfs indien genomen pleit dit de huurder niet vrij van art 3.1.
 3. Helaas hebben niet enkel de fietsliefhebbers maar ook de fietsendieven ons land ontdekt. Onze huurfietsen dienen ten allen tijde binnen en op slot gezet te worden. Eventuele door ons meegeleverde en gebruikte sloten, bewaakte fietsenstallingen of stalling in hotel(kamer) bieden geen garantie tegen diefstal en pleiten de huurder niet vrij van diens aansprakelijkheid om het verlies te vergoeden.
 4. De gehuurde producten worden volledig op eigen risico gehuurd. Onze huurproducten worden met de uiterste zorg aan u meegegeven. Wij kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige materiële dan wel immateriële schade ontstaan tijdens of ten gevolge van het gebruik van onze huurproducten.
 5. De huurder is volledig wettelijk aansprakelijk voor alle schade welke door de huurder aan derden is aangebracht en zal ons hiervan vrijwaren.
 6. Wij vergoeden geen reparatiekosten uitgevoerd door anderen tenzij anders overeengekomen tussen huurder en verhuurder. Het is altijd raadzaam ons in geval van pech eerst te contacten.

In geval van schade zal de verhuurder de hoogte hiervan bepalen. Uiteraard doen wij dat zo goedkoop mogelijk en waar mogelijk met reeds gebruikte onderdelen.

Artikel 4: Persoonsgegevens
 1. Persoonsgegevens van de huurder worden verwerkt om de overeenkomst uit te voeren en optimale service te kunnen verlenen. Deze zullen nooit aan een derde partij worden verstrekt en we zullen hier met de uiterste zorg mee omgaan. Zo houden wij bijvoorbeeld geen database met klantgegevens aan op onze website.


Artikel 5: Reserveren, wijzigen en annuleren
 1. Indien u bij ons een aanvraag plaatst via de website proberen wij deze zo spoedig mogelijk (meestal binnen 24 uur) te behandelen. Indien akkoord overeenkomstig uw aanvraag ontvangt u van ons een betaallink. Zodra wij de betaling ontvangen hebben maken wij de reservering en ontvangt u van ons daarvan bericht.
 2. Reserveringen kunnen tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode kosteloos worden geannuleerd dan wel worden aangepast.
 3. Indien de aanvraag binnen een week voor aanvang van de beoogde huurperiode wordt geannuleerd dan wel naar beneden bijgesteld behouden wij ons het recht om 50% van de huursom te incasseren.
 4. Artikel 5.2 en 5.3 zijn niet van toepassing op de volgende evenementen, wat wat dus inhoudt dat er na een gedane reservering geen terugbetaling zal plaatsvinden:

  • Strade Bianche
  • Paris Nice Challenge
  • Gran Fondo San Remo La Classicissima
  • Gent Wevelgem Cyclo
  • We Ride Flanders/Tour of Flanders Cycle
  • Paris Roubaix Challenge
  • Amstel Gold Race
  • Liege Bastogne Liege Challenge
  • Etape du Tour Nice 2020
  • ITU Multisport World Championships 2020 Almere-Amsterdam (first half of September)
  • Triathlon Maastricht

 5. Ook in het geval dat de evenementen genoemd in Artikel 5.4 compleet niet doorgaan, bestaat er geen recht op teruggave van het reeds betaalde huurbedrag. Echter het betaalde bedrag kan wel, binnen 2 jaar, ingezet worden voor de huur van racefietsen bij een ander evenement waar we racefietsen verhuren.


Deze vernieuwde algemene voorwaarden gelden sinds 1 januari 2019